Tytuł artykułu: Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Autorzy: WICHOWSKI, P., KADZIŃSKI, D., MORAWSKI, D.

Słowa kluczowe: woda, zapotrzebowanie, zużycie

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie SGGW w roku akademickim 2012/13. Przeciętne jednostkowe zużycie wody w okresie, kiedy realizowane są zajęcia dydaktyczne, wyniosło 29,3 dm3·d–1 dla studenta studiów stacjonarnych i 23,2 dm3·d–1 dla studenta studiów niestacjonarnych. W okresie wakacyjnym wskaźniki te są niższe i wynoszą odpowiednio 15,2 oraz 11,4 dm3·d–1. Wskaźniki te wyznaczono bez uwzględnienia zużycia wody w akademikach. Współczynnik nierównomierności dobowej dla całego kampusu wyniósł 1,54 i był zbliżony do współczynnika nierównomierności godzinowej, wynoszącego 1,52. Najwyższe miesięczne zużycie wody wystąpiło w czerwcu i było o 85% większe od najniższego, które wystąpiło w sierpniu. W cyklu tygodniowym najwyższe zużycie wody obserwowano we wtorki, a najniższe w niedziele. Przeciętne rozbiory wtorkowe są wyższe od rozbiorów niedzielnych o 31,5%. Szczyty rozbiorów w ciągu doby przypadały w godzinach 10–15 oraz 23–01.

Cytowanie w stylu APA: Wichowski, P., Kadziński, D. & Morawski, D. (2015). Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 236-248.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wichowski, Kadziński & Morawski, 2015), następne powołania: (Wichowski i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Wichowski, Piotr, Daniel Kadziński, Dariusz Morawski. "Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 236-248.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wichowski, Kadziński, & Morawski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wichowski_Kadziński_Morawski_2015_PNIKS, author={Wichowski, Piotr and Kadziński, Daniel and Morawski, Dariusz}, title={Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A3/art3.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={236-248}}

Pełny tekst PDF


Go Back